Walduino je klon Arduina Duemilanove, který nabízí oproti originálu několik výhod:
- nízká cena
- jednoduchost
- rozdělení na dvě části
- podpora nepájivých polí

Důvody pro vytvoření vlastního Arduino klonu byly dva. Primárním důvodem byla cena.Originální Arduino Duemilanove se prodávalo za cenu kolem 700 kč.
Původní Arduino bylorozděleno na dvě části, jelikož každé Arduino obsahuje část, ve které je převodník z USB sběrnice na sériovou linku, a v druhé části je samotný procesor s konektory.
Vlastní řešení tedy spočívá v desce s převodníkem USB na sériovou linku, vylepšené ochrany USB sběrnice obvodem USB6B1 firmy ST Microelectronics, jenž obsahuje ochranné diody a transil pro ochranu datových vodičů proti přepětí. Dále je osazena tlumivka o hodnotě 22 uH pro odrušení proudových špiček a dvě LED diody pro indikaci obousměrné komunikace.
Druhým důvodem bylo nevhodné rozmístění postranních konektorů, které slouží k rozšíření systému pomocí „sendvičové“ metody. Všechny Arduino moduly obsahují dvojici postranních konektorů pro propojení s dalšími moduly. Tyto konektory jsou úmyslně rozmístěny tak, aby nebylo možno vsunout modul do nepájivého pole. Modul Walduino má dvě řady postranních konektorů, díky čemuž lze desku zasadit do nepájivého pole a přitom využít všechny rozšiřující desky určené k originálnímu Arduinu.
 
Walduino
Díky těmto úpravám klesne výrobní cena jednoho Walduina na 250 kč (100 DPS + 150 kčsoučástky). Navíc je možné vložit Walduino do prototypové desky, čímž vzniká velká flexibilita při vytváření prototypů.
Walduino obsahuje mikroprocesor ATMega 328 firmy Atmel, napájí se z USB sběrnicenebo skrze svorkovnice napětím 5 V. Nabízí 14 digitálních pinů, přičemž 6 pinů lze využítjako PWM (Pulse Width Modulation) výstup. Výstupní proud z každého pinu je maximálně 40 mA a procesor běží na frekvenci 16 MHz. K dispozici je Flash paměť o velikosti 32kB, SRAM paměť 2 kB a EEPROM paměť 1 kB.