O systému
Hlavním účelem systému ASTAmini je ovládání moderních LED světel u Vašeho
akvária nebo terária. Umožňuje plynulé rozsvěcování a stmívání světel dle nastaveného
času.
Systém je dále opatřen teplotním čidlem, které neustále kontroluje teplotu a tuto
zobrazuje na displeji. Čidlo je možné využít buď pro zobrazení aktuální teploty vzduchu
či vody, nebo na základě teploty spínat či rozpínat výstupní svorky. Například lze
nastavit kritickou teplotu světel a při překročení teploty se zapnou ventilátory
instalované ve světlech. Nebo regulovat teplotu vody atp.
K systému lze také připojit sirénu, která se spustí při překročení nasavené teploty. Vše
je v elegantní krabičce, kterou lze umístit na zeď nebo skříň přes otvory v zadní části.

Spotřeba celého systému je pouze 1W! Regulovat lze LED diody řízené budičem
(tzv. proudový zdroj) nebo LED diody v páscích určené pro napěťový zdroj 12 V.

Řízení proudovým zdroje je účinnější (asi 97%),
oproti LED páskům s rezistory a napěťovým
zdrojem (asi 70 %), kdy se 30 % výkonu přemění
na rezistorech v teplo.